top of page

Hva skjer med oss nå?

Oppdatert: 12. jan.


8 måneder er gått, men hva har skjedd og hvordan kjennes det ut i dag?

Etter refleksjon, observasjon og tanker om hvordan covid-19 situasjonen har påvirket meg, tenker jeg på hvor ekstra viktig det er nå, å uttrykke sine vanskelige dager.


Det kjennes som en kollektiv uro, utrygghet og manglende evne til å leve fritt i dette landet. Vi er ikke alene om å kjenne på denne spesielle tiden som sniker seg innpå livene våre. Det er vanskelig for veldig mange nå, og for de aller fleste (mer og mindre) blir vi svært påvirket av daglige restriksjoner og påleggelser.


Det er vanskelig å forholde seg til normal menneskelig kontakt. Se og forstå hverandre samt å vise hverandre omsorg, omtanke og kjærlighet.

Vi har plutselig fått noe å tenke over og å deale med!!


Så dette fikk meg til å reflektere på meg selv som: mamma, datter, venn, kollega, gründer, yogalærer/terapeutisk veileder, medmenneske og en lovlydig borger av dette landet. Og om hvordan disse rollene har påvirket meg...

- Som mamma ønsker jeg å vise ydmykhet, styrke, ro, tilstedeværelse, kjærlighet og trygghet.

- Som datter til ønsker jeg å vise stolthet, modenhet, mot og tapperhet

- Som vennen til ønsker jeg å vise tilgjengelighet, omsorg, forståelse, ro og medmenneskelighet

- Som kollega ønsker jeg å vise ansvar, trygghet, seriøsitet og varme

- Som gründer ønsker jeg å vise ansvarsbevissthet og klarhet

- Som yogalærer og terapeutisk veileder ønsker jeg å vise ro, trygghet, fokus, varme, forståelse og tilstedeværelse

- Som medmenneske ønsker jeg å vise ansvar, respekt og medmenneskelighet

- Som borger av Norge ønsker jeg å vise at jeg stiller opp, og tar ansvar for meg selv og mine.

Så oppi alt dette går tankene over på hvor "splittet" vi fort kan bli. Hvor overfokuserte vi blir på det dystre, vanskelige og ugjenkjennelige. Hvor raskt vi kan bli forvandlet til noe vi ikke ønsker eller hadde tenkt var mulig, men allikevel blir dratt med og ned i uønskelige situasjoner.


Vi har kommet 8 måneder ut i pandemien og blir overlatt mer eller mindre til oss selv. Vi må selv takle forholdsvis vanskelige og udefinerbare følelser. Valg og avgjørelser blir plutselig noe man må stå til ansvar for selv og blir overlatt til å velge uten å vite konsekvensene.


Nå mer enn noen gang må vi stå sammen, løfte hverandre opp, snakke sammen, tørre å være åpne, ærlige og modige. Vise nestekjærlighet og romslighet! Ringe til de vi vet sitter alene.. Så lett og godt å spørre en vi vet om sitter isolert og alene, om hvordan livet egentlig er for tiden. Gå en tur, sende et hjerte! Ingenting å vente på.


Å bry seg er den beste medisinen akkurat nå <3


Alt godt,

Mariam


#sharingiscaring

#seoglytt #giogta #livetgårvidere #vimåbryossmeromhverandre


Foto: Marika Mørkestøl


48 visninger1 kommentar