top of page

Kroppsspråk og signaler..

Oppdatert: 6. aug. 2019

Vi blir stadig utsatt for påvirkninger fra andre mennesker, sosiale medier, verden, naturen med mer.


Vi kan kjenne hvordan det påvirker og gir kroppslige og mentale påkjenninger.


Dette oppfattes på så mange forskjellige måter og til enhver tid.

Fra det vi ser, får med oss, sanser og hører.


Jeg er ofte bevisst på hva slags kroppsspråk jeg sender ut.

Jeg er ofte bevisst og legger merke til hva jeg mottar av signaler og kroppsspråk fra andre mennesker.


Det er for meg nå bare veldig lærerikt. Men for noen kan det oppleves som utrygt og stressende å få eks. et "uvennlig og nedlatende blikk".


Det kan selvsagt komme av mottakerens usikkerhet, men her har vi et ansvar.

Et medmenneskelig ansvar!

Noen ser alt og andre ingenting..


Det å møte andre og å være sammen med mennesker med gode og rene hensikter gir enormt glede og trygghet!


#IverineS #blogg #refleksjoner #mittliv #prana #kroppsspråk #signaler

Foto: @marikafoto #marikafoto